Kontakt

SHADOW SYS s.r.o.

Korešpondenčná adresa:
Teplická 774/17
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 46 615 733

Sídlo spoločnosti:
Pred polom 1722/1A
911 01 Trenčín

Showroom:
APOLLO Business Center II
Prievozská 4
821 09 Bratislava
MT 0905 200 166
Tel. 032 6583 290

Zapísaná v OR OS Trenčín, odd. Sro, vložka č. 26088/R
Telefón: +421 32 6583 290
Fax: +421 32 7430 267
E-mail: info@shadowsys.sk

Kontaktný formulár