Viac ako okno. Cero prvky menia vzťah pojmov interiér – exteriér. Kde architektúra začína a kde končí ? Mala by byť vtiahnutá do prirodzeného prostredia, alebo by mala byť oddelená ? Každý vzťah interiér – exteriér je vyhranený účelom budovy. Spojenie budovy s prostredím cez perspektívy , vzájomné závislosti a polohu – sa stalo stále dôležitým elementom architektonického dizajnu v priebehu vekov. Začiatkom moderného veku boli najstaršie obydlia bez okien, len so vstupom a ventilačnými otvormi. Jednoduchá štrbina v tvare okna bola inšpirovaná túžbou po prirodzenom svetle….a okno bolo na svete…

Cero systémy prinášajú exteriér do interiéru. Cieľom je otvárať obývacie priestory na maximum, a tak vytvoriť plynulý prechod do prirodzeného prostredia.

Veľkoplošné sklené panely, alebo pohyblivé cero prvky kombinujú architektúru, dizajn a technológiu v jednom produkte. S hrúbkou hliníkového profilu 34mm, bezprahovým systémom sa sklené panely bez námahy posúvajú až do max. plochy 15m2 a váhy do 1000kg.

Galéria

Potrebujete poradiť? Napíšte nám