Guillaume Janssen

Guillaume Janssen je celosvetový výrobca špeciálny atypických tieniacich systémov.

Spoločnosť založená v roku 1967 poskytuje rôzne inovatívne riešenia v oblasti tienenia. Úzka spolupráca a silná komunikácia so zákazníkom je to, čo Guillaume Janssen považuje za podstatné. Okrem zvislých textilných roliet SHY-ZIP a roliet Transparoll je Guillaume Janssen tiež jediným výrobcom trojuholníkových systémov MSW. Riadia sa heslom: Vaša budova, naše riešenie!